Til OAO’s statslige medlemsorganisationer, OAO-S Forhandlingsudvalget, OAO-S Sekretariatsudvalget og kommunikationsnetværket

 

 

OAO har til brug for medlemmer og organisationer udviklet en beregner, der giver tjenestemænd svar på, hvornår de kan fratræde frivilligt, hvornår de får folkepension og størrelsen af procentfradraget ved frivillig fratræden før folkepensionsalderen.

 

Beregneren kan I se ved at følge dette link: http://www.oao.dk/index.asp?m1=66&m2=70&m3=81

 

I er velkomne til at linke til beregneren på jeres hjemmeside eller henvise til den, og i er velkomne til at bruge nedenstående tekst til information af medlemmerne:

 

 

 

 

Frivillig fratræden – hvad betyder OK11 for din tjenestemandspension ?

 

Fratræden med pension er noget, du skal planlægge i god tid. Derfor kan du allerede nu have glæde af at se de ændringer, som Velfærdsforliget fra 2006 og OK11 betyder for dig, hvis du fratræder efter 2019.

 

På OAO’s hjemmeside (link) finder du en fratrædelsesberegner. Ved at indtaste dit ansættelsestidspunkt og din fødselsdato, kan du se:

·         hvornår du tidligst kan fratræde med tjenestemandspension

·         hvornår du får folkepension

·         hvilke procenter din tjenestemandspension bliver reduceret med, hvis du vælger at gå på pension før folkepensionsalderen

 

Beregneren viser også de regler, der gælder, hvis du fratræder inden 2019.

 

For tjenestemandsansatte medlemmer af Fængselsforbundet og Hæren Konstabel- og Korporalforening, der har en lavere pligtig afgangsalder, gælder særlige regler og fradragsprocenter. Kontakt venligst din organisation for nærmere information.

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Kirsten Brandbyge

Dir. (+45) 33 70 13 02 - kbr@oao.dk

Offentligt Ansattes Organisationer

Staunings Plads 1-3, 4.

DK-1607 V

Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk - oao@oao.dk

 

OAO varetager interesser for medlemsorganisationer med 410.000 medlemmer ansat i stat, kommuner og regioner