Service fra Personalestyrelsen: "Beregn din tjenestemandspension"

Det bliver nu muligt for tjenestemænd i staten og andre ansatte med statslig tjenestemandspensionsret at hente oplysninger om egne pensionsforhold direkte på internettet.

Personalestyrelsen har taget initiativ til at udvikle det digitale pensionsberegningssystem ”Beregn din tjenestemandspension”, hvor den enkelte tjenestemand kan få en aktuel pensionsoversigt. Der er også mulighed for at lave pensionsberegninger på selvvalgte pensioneringstidspunkter, herunder også pension ved invaliditet og dødsfald. I systemet kan tjenestemanden desuden kontrollere, at de pensionsrelevante registreringer er korrekte.

”Beregn din tjenestemandspension” kan fra 18. juni 2003 findes på Personalestyrelsens hjemmeside www.perst.dk og på adressen www.tjenestemandspension.dk. Der vil være adgang til systemet for alle, som hidtil har modtaget en pensionsoversigt. Tjenestemanden skal ved første opslag bestille en personlig pinkode.

”Beregn din tjenestemandspension” er dermed en forbedring og udvidelse af den eksisterende service, hvor tjenestemænd i staten m.fl. hvert andet år modtager en pensionsoversigt som hjælp for den enkelte til at få et overblik over økonomien på givne tilbagetrækningstidspunkter. Næste pensionsoversigt bliver udsendt i oktober 2003.

Anden fase
”Beregn din tjenestemandspension” vil i fase 2 blive tilsluttet PensionsInfo. På PensionsInfo www.pensionsinfo.dk kan man se sin pension fra Arbejdsmarkedets Tillægspension, Den Særlige Pensionsopsparing og Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Man kan også via PensionsInfo beregne sin egen efterløn, folkepension og evt. social førtidspension.

Når det digitale pensionsberegningssystem er koblet på PensionsInfo, vil det således være muligt for tjenestemanden selv at skabe sig et samlet overblik over sin økonomi som pensionist. Der er planlagt adgang til denne yderligere service inden udgangen af 2003.

Myndigheders adgang
Pensionsberegnende myndigheder og ansættelsesmyndigheder, som har adgang til PENSAB, kan også benytte den digitale tjenestemandspensionsberegning. Deres adgang er fra adressen www.tjenestemandspension.dk/support og foregår uden brug af pinkode. Der skal anvendes samme brugernavn og adgangskode som til PENSAB.

Yderligere information
Personalestyrelsen vil udsende yderligere information til alle, der abonnerer på vores elektroniske nyhedsbrev Nyt fra Personalestyrelsen, når der bliver adgang til ”Beregn din tjenestemandspension”. Det er gratis at abonnere på Nyt fra Personalestyrelsen, og du kan oprette dig selv som abonnent på www.perst.dk.

Har du spørgsmål vedrørende ”Beregn din tjenestemandspension”, kan du kontakte specialkonsulent Grete Pihl på pih@perst.dk eller 3392 8819.