Til OAO-S organisationerne

 

Sekretariatet har fået nogle henvendelser i anledning af presseomtalen af problemerne i EIK Bank. En række af OAO’s tjenestemandsgrupper og tjenestemandslignende grupper indbetaler supplerende pension til en ordning i EIK Bank.

 

Finanstilsynets meddelelses vedr. EIK bank kan findes læses på http://finanstilsynet.dk/da/Nyhedscenter/Pressemeddelelser/Presse-2010/Eik-Bank-sikret-af-statsgaranti.aspx . Det fremgår andetsteds af Finanstilsynets hjemmeside at den 30. september 2010 udløber den midlertidige og ubegrænsede statsgaranti for indskud i danske pengeinstitutter, der er med i Bankpakken. I stedet kommer der en indskydergaranti på max. 100.000 euro  - ca. 750.000 kr. - pr. indskyder. Særlige indlån som for eksempel indlån på pensionsordninger vil fortsat være dækket ubegrænset (se http://finanstilsynet.dk/da/Temaer/Finansiel-stabilitet/FAQ-om-indskydergaranti.aspx)

 

Pensionsmidlerne i EIK Bank er således sikret.

 

Med venlig hilsen

 

Michael Jespersen

Souschef

Dir. (+45) 33 70 13 05 - mobil (+45) 27 58 87 07 - mje@oao.dk

Offentligt Ansattes Organisationer

Staunings Plads 1-3, 4.

DK-1607 V

Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk - oao@oao.dk

 

OAO varetager interesser for medlemsorganisationer med 414.000 medlemmer ansat i stat, kommuner og regioner