Reguleringsprocent er 1. april 2010 31,0660 %

Løngrupper

Løngruppe 1 omfatter stillinger, som ikke kan henføres til højere løngruppe.

Basislønnen er 176.000 kr.

Ændring pr. 1. oktober 2008:

Med virkning fra 1. oktober 2008 er basislønnen 177.400 kr.

Stk. 2. Løngruppe 2 omfatter stillinger, som ikke forudsætter håndværksmæs-sig eller anden faglig uddannelse på tilsvarende niveau, men enten

  1. indebærer begrænset arbejdsledelse eller
  2. forudsætter særlig erfaring og viden af betydning for jobbet.

Basislønnen er 186.000 kr.

Ændring pr. 1. oktober 2008:

Med virkning fra 1. oktober 2008 er basislønnen 187.400 kr.

Stk. 3. Løngruppe 3 omfatter stillinger, der enten

  1. indebærer varetagelse af kvalificeret arbejde, der forudsætter særlig viden og færdigheder, eller
  2. forudsætter ansvar for et større driftsområde eller
  3. forudsætter arbejdsledelse af et vist omfang.

Basislønnen er 198.000 kr.

Ændring pr. 1. oktober 2008:

Med virkning fra 1. oktober 2008 er basislønnen 199.400 kr. 7

Stk. 4. Løngruppe 4 omfatter stillinger, der indebærer enten

  1. varetagelse af selvstændigt kvalificeret arbejde, der forudsætter hånd-værksmæssig uddannelse/anden faglig uddannelse på tilsvarende niveau el-ler særlig viden og færdigheder på tilsvarende niveau eller
  2. arbejdsledelse

Basislønnen er 215.000 kr.

Ændring pr. 1. oktober 2008:

Med virkning fra 1. oktober 2008 er basislønnen 217.800 kr.

Stk. 5. Løngruppe 5 omfatter stillinger, der indebærer egentligt ledelsesansvar for et større antal medarbejdere og varetagelse af selvstændigt, kvalificeret ar-bejde, der forudsætter relevant faglig uddannelse eller særlig viden og færdig-heder på tilsvarende niveau. Endvidere omfatter gruppen stillinger, der efter hidtidig praksis ville være henført til lr. 24 og derover.

Basislønnen er 231.000 kr.

Ændring pr. 1. oktober 2008:

Med virkning fra 1. oktober 2008 er basislønnen 232.400 kr.

Stk. 6. Løngruppe 6 omfatter stillinger, der indebærer egentligt overordnet ledelsesansvar for en eller flere afdelinger, hvori der indgår flere personale-grupper.

Basislønnen er 245.000 kr.