Sidste Nyt

 

Siden er opdateret :30-06-2013

Link til nyheder der har været vist i sidste nyt: Arkiv    
 

 

 

 

 

 

OAO Stat inviterer alle OAO repræsentanter i statslige samarbejdsudvalg til to regionale SU-temadage: ”LÆR AT BRUGE DEN NYE SU AFTALE”

 

Der er vedlagt 1 PDF-fil med indbydelse, som I kan videresende til jeres SU-medlemmer, som indeholder link til elektronisk tilmelding.  Det nærmere program sendes i primo september til de tilmeldte.

 

Temadagenes målgruppe er OAO organisationernes SU-medlemmer.

 

Tilmelding

Tilmelding sker via link i indbydelsen til OAO’s hjemmeside, og pladserne tildeles efter et ”først til mølle”-princip – der er plads til 2 x 50 deltagere på temadagene, som afholdes hhv. den 23. september i Horsens og den 25. september i København.

 

I kan til enhver tid få en status over antallet af tilmeldte i jeres forbund.

 

Pris

Arrangementet er gratis. OAO dækker udgifter til lokaleleje, forplejning og materialer

 

Spørgsmål:

Vedr. tilmelding, kontakt Pia Hendrichsen på 46973816 eller mail: ph@oao.dk.

 

Vedr. arrangementerne, kontakt Cecilie Vyff på 46973819 eller mail: cvy@oao.dk

Se PDF-filen her

 

 

 

OAO meddeler at der er brug for en tillidsreform, der kan bane vejen for større kvalitet, effektivitet og bedre trivsel i den offentlige sektor. En tillidsreform skal have fokus på tillid, faglighed, afbureaukratisering og innovation. Den skal bygge på, at ledere og medarbejdere i samspil med borgerne er de bedste til at vurdere, hvilke metoder og virkemidler der skal anvendes for at nå de overordnede mål

Læs mere her

 

 

 

OAO har lavet en pjece til OK13, der præsenterer OAO-medlemmerne samt en lang række baggrundsfakta om den offentlige sektor. Man kan blandt andet læse lønstatistik fordelt på køn, centralorganisation og ansættelsestype. Pjecen kan downloades fra OAO’s hjemmeside.

OAO’s statslige medlemsorganisationer har i dag afholdt repræsentantskabsmøde, hvor et stort flertal af repræsentantskabet har besluttet at anbefale et ja til forliget mellem CFU og Finansministeriet for overenskomstperioden 2011-2013. Der er vedlagt en udtalelse fra mødet.
Se den her
Endvidere er der vedlagt Flemming Vinthers tale ved mødet (det talte ord gælder). Læs den her

Eik bank - pensionsordninger vil fortsat være dækket ubegrænset. læs mere her

Nye grønthøsterbesparelser i staten og stram styring af kommuner og regioner se mere her

Ændring af aftale om ferie (ophævelse af $ 17)
Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået aftale om ændring af ferieaftalen. Læs mere her

Pr. 1. april 2010 stiger de generelle lønninger og pensioner med 1,0887 pct. på det statslige område

Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 blev der aftalt en generel lønforhøjelse pr. 1. april 2010 svarende til 2,40 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2008. Der blev samtidigt skønnet, at reguleringsordningen, som sammenkæder lønudviklingen i den statslige sektor med lønudviklingen i den private sektor, ville udmønte 0,54 pct.

Men reguleringsordningen blev denne gang negativ, da den private lønudvikling (fra 3. kv. 2008 til 3. kv. 2009) kun blev på 2,8 pct. mens den statslige lønudvikling i samme periode blev 4,6 pct.

Dette er baggrund for, at de generelle lønninger og pensioner på det statslige område kun stiger med 1,0887 pct. Procentreguleringen af løn forhøjes med 1,4116 procentpoint fra 29,6544 pr. 1. oktober 2009 til 31,0660 pr. 1. april 2010, svarende til en stigning i lønnen med 1,0887 pct.

Procentreguleringen af tjenestemandspension forhøjes med 1,4249 procentpoint fra 30,8800 pr. 1. oktober 2009 til 32,3049 pr. 1. april 2010, svarende til en stigning i pensionerne med 1,0887 pct.

Procentreguleringen af lønnen indeholder både de aftalte generelle lønforbedringer og udmøntningen fra reguleringsordningen.

 

Der vil blive oplyst til skattevæsenet indbetalt kontingent 2009: 3756 .- kr

December 2009

Ændring af ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv.  se mere her